Egyéb tűz- és munkavédelmi szolgáltatásaink

Gépek, berendezések munkavédelmi szempontú üzembe helyezése
Jogszabályi háttér: 1993. évi XCIII. törvény
A gépek, berendezések munkavédelmi szempontú üzembe helyezésének célja annak megállapítása, hogy a létesítmény, a munkahely, a munkaeszköz, a technológia megfelel az egészséget nem veszélyeztető és biztonságos munkavégzéshez szükséges feltételeknek. Ennek elvégzése munkabiztonsági és munka-egészségügyi szaktevékenységnek minősül.

Villámvédelmi felülvizsgálatok elvégzése
Jogszabályi háttér: 54/2014. (XII.5.) BM rendelettel megjelent OTSZ
A villámvédelmi felülvizsgálat annak megállapításához szükséges, hogy a villámhárító berendezés alkalmas e villámok felfogására és levezetésére, hogy megvédje az embert és azok alkotásait, a villámlás káros hatásaival szemben. Fontos annak megállapítása, hogy az idő múlásával nem károsodott, rongálódott olyan mértékben, hogy befolyásolja, vagy csökkentse működőképességét.

Tűz gátló ajtók kötelező féléves ellenőrzése, javítása
Jogszabályi hátér: 54/2014. (XII.5.) BM rendelet
A tűzgátló ajtókat a készenlétben tartónak havonta szükséges ellenőriznie, illetve ezt dokumentálnia is kell a feladattal megbízott személynek. Ezt képesítéstől függetlenül bárki elvégezheti. Ezen felül ezeket az ajtókat félévente felülvizsgálat alá kell vetni, melyet csak a megfelelő tűzvédelmi szakvizsga birtokában lévő személy végezhet el.

Tűzjelző berendezések karbantartása
Jogszabályi háttér: 54/2014. (XII.5.) BM rendelet
A beépített tűzjelző berendezéseket rendszeresen ellenőrizni kell, legfeljebb hat havonta pedig képesítéssel rendelkező szakembernek kell felülvizsgálnia. A rendszeres felülvizsgálat részletes szabályait jogszabály határozza meg.

Kéziszerszámok felülvizsgálata
Jogszabályi háttér: A 22/2005. (XII.21.) FMM rendelettel módosított, a munkaeszközök és használatuk biztonsági és egészségügyi követelményeinek minimális szintjéről szóló 10/2016 (IV.5) NGM rendelet, valamint a villamos táplálású kéziszerszámok, kisgépek, mobil elektromos berendezések, valamint a kettősszigetelésű villamos berendezések szabványa (MSZ HD 60364 / MSZ 2364 szabványgyűjtemény)
A villamos kéziszerszámok érintésvédelmi vizsgálata évente kötelező vizsgálat. Az érintésvédelem felülvizsgálati körébe tartoznak azok a villamos kéziszerszámok is, melyeket a műhelyekben -legyen az akár egy asztalos üzem, egy autó szerelő műhely vagy akár egy kicsi barkács műhely is- , használnak nap, mint nap.