Tűzvédelmi szolgáltatásaink

Tűzvédelmi szabályzat készítése
Jogszabályi háttér: 1996. évi XXXI. törvény
A tűzvédelmi szabályzat az egyik legontosabb tűzvédelmi dokumentum. Itt kerülnek meghatározásra a tűzvédelmi feladatokat is ellátó személyek feladatai és kötelezettségei, az épületre, helyiségekre vonatkozó tűzvédelmi használati szabályok és előírások. Ez a dokumentum képezi a dolgozók tűzvédelmi oktatásának alapját is.

Tűzriadó terv készítése és gyakorlat lebonyolítása
Jogszabályi háttér: 30/1996 (XII.6) BM rendelet
A tűzriadó terv a tűzvédelmi szabályzat melléklete, melyet fontossága miatt célszerű külön kezelni. Tűzriadó terv készítése a jogaszabályban meghatározott esetekben kötelező. Ez a terv tartalmazza többek között a tűzjelzés módját, a Tűzoltóság, illetve az épületben tartózkodók riasztási rendjét, a létesítmény elhagyásának módját, tűz esetén a munkavállalók szükséges tennivalóit.

Tűzvédelmi szemle lebonyolítása
Jogszabályi háttér: Tűzvédelmi szabályzat
A tűzvédelmi szemle célja az adott munkahelyre vonatkozó tűzvédelmi szabályok betartásának az ellenőrzése. A szemle megelőző eszköz, annak rendszeres lebonyolítása (legalább évente egyszer) a munkavégzés résztvevői számára a biztonság javulását eredményezi.

Tűzvédelmi oktatás
Jogszabályi háttér: 30/1996 (XII.6) BM rendelet
A tűzvédelmi oktatás a létesítményre vonatkozó tűzvédelmi előírások, feladatok ismertetése, amely elméleti és gyakorlati részből áll. A tűzvédelmi oktatás megtartása évenként kötelező minden munkavállaló részére, valamint minden új munkavállaló részére is a munkavégzés megkezdése előtt.

Tűzvédelmi szabványossági felülvizsgálatok elkészítése
Jogszabályi háttér: 54/2014. (XII.5.) BM rendelettel megjelent OTSZ.
A tűzvédelmi szabványossági felülvizsgálat egy adott épület villamos biztonságtechnikai felülvizsgálatát jelenti. A vizsgálat célja a villamos berendezések által okozott tűzveszély, illetve robbanásveszély kiküszöbölése. A felülvizsgálat a hibák megállapítására és minősítésére irányul.

Tűzoltó készülékek ellenőrzése, karbantartása (újak beszerzése)
Jogszabályi hátér: 54/2014. (XII.5.) BM rendelet
A tűzoltó készülékeket évente ellenőrizni szükséges (alapkarbantartás), valamint ötévente közepes, tízévente teljes körű karbantartást kell végezni rajtuk. Tűzoltó készülék karbantartását az arra vonatkozó, érvényes tűzvédelmi szakvizsga-bizonyítvánnyal rendelkező karbantartó személy végezheti.

Tűzcsapok ellenőrzése, karbantartása
Jogszabályi háttér: 54/2014. (XII. 5.) BM rendelet
A létesítményekben található különböző (fali, föld alatti vagy föld feletti) tűzcsapokat rendszeresen felül kell vizsgálni. A jogszabály a különböző típusú tűzcsapokra eltérő időközönkénti (féléves, éves) ellenőrzést ír elő. A tűzcsapokról nyilvántartás kell vezetni, azokon évente vízhozamot, kifolyási nyomást kell mérni, valamint ötévente a tömlőkön nyomáspróbát szükséges végezni.

Hatósági szemlén való cégképviselet
Jogszabályi háttér: 489/2017. (XII. 29.) BM rendelet
A tűzvédelmi hatóság előzetes bejelentés után teljes körű tűzvédelmi ellenőrzést tarthat a létesítményben. Az ellenőrzés többek között kiterjed a tűzvédelmi szabályzat, tűzriadó terv, kiürítési számítás és a tűzvédelmi oktatásról szóló jegyzőkönyvek ellenőrzésére, valamint a létesítmény területén található tűzjelző berendezésekre, tűzoltó készülékekre, és széles körben a tűzvédelmi jogszabályoknak való megfelelőségre.

Villámvédelmi felülvizsgálatok elvégzése
Jogszabályi háttér: 54/2014. (XII.5.) BM rendelettel megjelent OTSZ
A villámvédelmi felülvizsgálat annak megállapításához szükséges, hogy a villámhárító berendezés alkalmas e villámok felfogására és levezetésére, hogy megvédje az embert és azok alkotásait, a villámlás káros hatásaival szemben. Fontos annak megállapítása, hogy az idő múlásával nem károsodott, rongálódott olyan mértékben, hogy befolyásolja, vagy csökkentse működőképességét.

Tűzgátló ajtók kötelező féléves ellenőrzése, javítása
Jogszabályi hátér: 54/2014. (XII.5.) BM rendelet
A tűzgátló ajtókat a készenlétben tartónak havonta szükséges ellenőriznie, illetve ezt dokumentálnia is kell a feladattal megbízott személynek. Ezt képesítéstől függetlenül bárki elvégezheti. Ezen felül ezeket az ajtókat félévente felülvizsgálat alá kell vetni, melyet csak a megfelelő tűzvédelmi szakvizsga birtokában lévő személy végezhet el.

Tűzjelző berendezések karbantartása
Jogszabályi háttér: 54/2014. (XII.5.) BM rendelet
A beépített tűzjelző berendezéseket rendszeresen ellenőrizni kell, legfeljebb hat havonta pedig képesítéssel rendelkező szakembernek kell felülvizsgálnia. A rendszeres felülvizsgálat részletes szabályait jogszabály határozza meg.