A tűz- és munkavédelmi oktatásokról

A tűz- és munkavédelmi oktatásokat hagyományosan egy időben szokás megtartani és a két témakör a gyakorlatban teljesen összefonódott, azonban érdemes tudni, hogy a tűzvédelmi oktatást és a munkavédelmi oktatást is különböző jogszabályok írják elő és az oktatási tematika, anyag elkészítéséhez, valamint az oktatás megtartásához szükséges szakképesítés is különböző a két oktatás esetén.

A tűz- és munkavédelmi oktatás, mint felnőttképzési tevékenység

A felnőttképzési törvény (2013. évi LXXVII. törvény) legutóbbi változásai folytán 2020. szeptember 1-től a tűz- és munkavédelmi oktatás bejelentéshez kötött felnőttképzési tevékenységnek számít.
Ez azt jelenti, hogy az ilyen oktatásokat szervező cégeknek felnőttképzési bejelentést kell tenniük és ezeket az oktatásokat a felnőttképzési nyilvántartásba vételi szám birtokában tarthatják csak meg. Ez egyfajta többlet terhet is jelent az oktatást végzők számára, mivel minden oktatást, valamint az adott oktatásban résztvevő személyek adatait is fel kell vezetniük a Felnőttképzési Adatszolgáltatási Rendszerbe (FAR).
Ezen túlmenően az oktatásban résztvevőkkel felnőttképzési szerződést kell kötniük, valamint a GDPR rendeletnek megfelelően kezelniük kell az oktatásban résztvevő személyek adatait.
Az oktatások megtartása, illetve oktatási naplóban (vagy azzal egyenértékű módon) történő igazolása törvényben előírt kötelezettség minden munkáltató számára, így munkavállalói létszámtól függetlenül célszerű olyan oktatást végző tűz- és munkavédelmi céget választani, akik az ezzel járó többlet adminisztrációt és adatkezelést is megfelelő módon végzik.

Tűzvédelmi oktatás
A tűzvédelmi oktatás általános szabályait az 1996. évi XXXI. törvény 22. §-a írja elő, amely szerint a munkáltató köteles gondoskodni a munkavállalói, illetőleg a munkavégzésben részt vevő családtagjai évenkénti tűzvédelmi oktatásáról, valamint arról, hogy azok a munkakörükkel, tevékenységükkel kapcsolatos tűzvédelmi ismereteket a foglalkoztatásuk megkezdése előtt elsajátítsák, a tűz esetén végzendő feladataikat megismerjék. Enélkül a munkavállaló, illetve a munkavégzésben résztvevő családtag nem foglalkoztatható.
Ezen felül a 30/1996. (XII. 6.) BM rendelet előírja, hogy a tűzvédelmi szabályzatban foglaltakat a munkavállalókkal ismertetni kell, illetve az oktatás megtörténtét oktatási naplóban szükséges rögzíteni, melyet az érintettek aláírásukkal igazolnak.
A tűzvédelmi oktatására vonatkozó határidőkről a 259/2011. (XII. 7.) kormányrendeletben olvashatunk. A rendelet 1. számú mellékletében található táblázat alapján 30.000 és 1.500.000 Ft közötti bírságra számíthat a munkáltató, amennyiben az új munkavállaló tűzvédelmi oktatásáról –illetve amennyiben tűzvédelmi szabályzat készíttetésére köteles, úgy a tűzvédelmi szabályzat ismertetéséről – a munkába lépéskor igazolt módon (de legkésőbb 15 napon belül) nem gondoskodott. 30.000 és 1.000.000 Ft közötti bírságra számíthat a munkáltató, amennyiben az ismétlődő, vagy a tűzvédelmi hatóság által előírt soron kívüli oktatás megtartásáról igazolható módon nem gondoskodott a határidőtől számított 15 napon belül.

Munkavédelmi oktatás
A munkavédelmi oktatás szabályairól a Munkavédelmi törvény (1993. évi XCIII. törvény) szabályai rendelkeznek, melyek kimondják, hogy a munkáltatónak oktatás keretében gondoskodnia kell arról, hogy a munkavállaló elsajátítsa és a foglalkoztatás teljes ideje alatt rendelkezzen az egészséget nem veszélyeztető és biztonságos munkavégzés elméleti és gyakorlati ismereteivel, megismerje a szükséges szabályokat, utasításokat és információkat. A munkavédelmi oktatást munkába álláskor, munkahely vagy munkakör megváltozásakor, illetve a munkavégzés követelményeinek változásakor, munkaeszköz átalakításakor, vagy új munkaeszköz üzembe helyezésekor, illetve új technológia bevezetésekor kell megtartani. Az oktatást rendes munkaidőben kell tartani és szükség esetén, de legalább évente egyszer meg kell ismételni. Az oktatás elvégzését a tematika megjelölésével és a résztvevők aláírásával ellátva kell írásban rögzíteni, a tűzvédelmi oktatáshoz hasonlóan szintén oktatási naplóban.
A törvény kimondja, hogy ezeknek az ismereteknek a megszerzéséig a munkavállaló önállóan nem foglalkoztatható, ebből következik, hogy a munkavédelmi oktatást a munkába állás napján, vagy azután minél előbb célszerű megtartani.
A törvény nem csak a munkáltató felelősségét, de a munkavállaló felelősségét is meghatározza az oktatás kapcsán. Kimondja, hogy a munkavállalónak együttműködési kötelezettsége van az egészséget nem veszélyeztető és biztonságos munkahely megteremtésében, köteles részt venni a munkavédelmi oktatáson és köteles elsajátítani az elméleti és gyakorlati munkavédelmi ismereteket, ezek híján nem állhat munkába.
A munkavédelmi bírságról a 273/2011. (XII.20.) kormányrendelet rendelkezik. Eszerint a munkavédelmi oktatás elmaradása esetén a bírság mértéke munkavállalónként 60.000 Ft lehet, azonban több normasértés esetén (pl. a munkavédelmi oktatás több munkavállalónak is hiányzik), akár háromszorosára is emelhető.


Kérdése van az oktatásainkkal kapcsolatban, vagy szeretné kérni ingyenes felmérésünket?
Lépjen velünk kapcsolatba!