Az új Országos Tűzvédelmi Szabályzatról
IX. rész: Beépített tűzjelző és oltó berendezések, tűzoltó készülékek, felszerelések - 1. részAz új Országos Tűzvédelmi Szabályzat 103. fejezete rendelkezik a beépített tűzjelző és oltóberendezésekről, valamint a tűzoltó készülékekről és felszerelésekről.

A beépített tűzjelzőkre és beépített oltóberendezésekre vonatkozó szabályok (201. § - 202. §) kismértékben változnak, főleg pontosításokat és egyértelműsítő módosításokat tartalmaznak.

Az építmény tulajdonosának az ilyen berendezéseket állandóan üzemképes állapotban kell tartania. A berendezések felsorolásába a beépített tűzjelző, tűzterjedésgátló berendezés és tűzoltósági kulcsszéf mellé bekerült a tűz- és hibaátjelző berendezés, illetve kiegészült a szabály azzal, hogy ezeket a berendezéseket nem csak üzemképes állapotban kell tartani, de üzemeltetni is kell.

A 201. § (3) bekezdése új szabály, mely szerint a különböző beépített berendezések tűz észlelésére, oltására, a tűzterjedés gátlására szolgáló részegységeinek működési feltételeit folyamatosan biztosítani kell, azok hatékonyságát korlátozni, csökkenteni nem szabad (pl. eltorlaszolással, eltakarással).

A 202. § (1) – (4) bekezdései nem változtak. Az (5) bekezdés ésszerűsítő módosítást tartalmaz. A berendezés tervszerű részleges, vagy teljes üzemszünetét legalább 5 munkanappal előbb írásban kell jelezni az első fokú tűzvédelmi hatóság által meghatározott helyen. El nem hárítható meghibásodás esetén a korábbi szabályozás kicsit hanyagul úgy rendelkezett, hogy haladéktalanul kell jelezni telefonon, azonban a módosítás szerint a tudomásra jutást követően késedelem nélkül kell ezt megtenni.

A berendezés meghibásodása, vagy tervszerű üzemszünete esetén az üzembentartó feladata, hogy a biztonsági feltételeket a helyi kockázatnak megfelelően biztosítsa. Ez a szabály kiegészült a tűzoltó berendezés aktiválódását követően az oltóanyag pótlásáig, illetve a berendezés üzemkész állapotának visszaállításáig tartó időszakkal.

A téves riasztások elkerülése érdekében a jogszabály felsorol több olyan feltételt és lehetőséget is, amikor az érzékelők tűzjellemzőjére hasonlító hatás idejére az adott érzékelő működését korlátozzák. A (8) bekezdés d) pontját úgy módosították, hogy amennyiben Tűzvédelmi Szabályzat nincs, a kiiktatás és visszaállítás körülményeit, felelősségi köröket, az ellensúlyozó intézkedéseket akkor is írásban kell rögzíteni.

A 203. § a tűz- és hibaátjelző központról tartalmaz rendelkezéseket és kimondja, hogy azt állandóan üzemkész állapotban kell tartani, kezelését pedig felkészített személyzettel kell biztosítani. Változás egyedül a (4) bekezdésben történik, ami a létesítmény tulajdonosa, vagy üzemeltetője (kezelője, használja, stb.) és a távfelügyeleti központ üzemeltetője közötti szolgáltatói szerződésről szól és a szabályt az új OTSZ-ben egyszerűsítették, a szerződő felekre bízzák, hogy teljes körűen szabályozzák a téves riasztásokból bekövetkező eseményekből származó költségek megtérítésének felelősségét és módját.

A cikk második részében a tűzoltó készülékekről és eszközökről írunk.Kérdése van az új OTSZ szabályaival kapcsolatban?
Lépjen velünk kapcsolatba!

Az OTSZ változásai: A régi és új szabályok egységes szerkezetbe foglalva