Az új Országos Tűzvédelmi Szabályzatról
X. rész: Beépített tűzjelző és oltó berendezések, tűzoltó készülékek, felszerelések - 2. rész

Cikksorozatunk előző részében a különböző tűzjelző és tűzoltó berendezések közül a beépített tűzjelzőkre és oltóberendezésekre vonatkozó szabályokat néztük át, most pedig a tűzoltó készülékek és felszerelések szabályozására térünk ki. Bár a rendeletnek ez a része csak kismértékben változott és inkább csak szóbeli, kifejezésbeli helyesbítéseket tartalmaz a rendelet átfogó módosításának köszönhetően, fontosnak tartjuk áttekinteni, mivel ez egy kritikus része a használati szabályoknak.

A tűzoltó készülékek esetén az oltásteljesítményekhez tartozó oltóanyagegység-mennyiségeket az Országos Tűzvédelmi Szabályzat határozta és határozza meg. A tűzoltó készülékek kapcsán talán ez az egyik legfontosabb szabály, melyre az irányadó mennyiségeket a rendelet 16. mellékletének 1. táblázata tartalmazza. A táblázat az OTSZ módosításával nem változik, az egyes oltóanyag-egységekre vonatkozó szabvány szerinti tűzosztály változatlan marad. Egyetlen kiegészítést tettek a táblázatban, mégpedig az MSZ EN 1866-os szabvány esetében, aminek a neve szabványsorozatra változott.

A 16. melléklet 2. táblázata tartalmazza azt az előírást, hogy az önálló rendeltetési egység vagy szabadtér esetén mekkora terület esetén milyen oltási egységgel kell számolni. A táblázat lényegi része, azaz a négyzetméterre vonatkozó oltási egység nem változott, csak a táblázat elnevezésén módosítottak, az OTSZ egyéb módosításainak megfelelően. A táblázat C oszlopa „robbanásveszélyes anyag tárolása” elnevezés helyett a jövőben „fokozottan tűz- és robbanásveszélyes anyag tárolása esetén” elnevezést kapott.

A 204. § (4) bekezdésében helyreigazító módosítást eszközöltek a jogalkotók. A lakóépületben kialakított egyéb rendeltetésű helyiségek esetén gazdálkodó vagy rendeltetési egységenként az önálló rendeltetési egységekben legalább szintenként, illetve jogszabályban vagy az OTSZ-ben meghatározott esetekben, illetve ugyancsak a 16. melléklet 2. táblázata alapján kell megfelelő oltásteljesítményű tűzoltó készüléket biztosítani. Az (5) bekezdésben ugyanazt a helyreigazító módosítást alkalmazták, ugyanis mindkét bekezdés az (1) bekezdésre hivatkozott a (3) bekezdés helyett, hibásan, mivel az (1) bekezdés az oltóanyag-mennyiségek meghatározásáról szól, nem pedig a szükséges oltásteljesítményről.

A (6) bekezdés rendelkezik a tűzoltó készülék könnyen hozzáférhető helyen tartásáról, valamint üzemképes állapotban tartásáról. Ebben a bekezdésben is csak helyesbítő módosítást alkalmaztak, mivel a korábbi szabályozásban tűzoltó készülék helyett „tűzoltó-technikai termék” szerepelt, azonban a bekezdés egyértelműen a tűzoltó készülékekről szól.Kérdése van az új OTSZ szabályaival kapcsolatban?
Lépjen velünk kapcsolatba!

Az OTSZ változásai: A régi és új szabályok egységes szerkezetbe foglalva