Az új Országos Tűzvédelmi Szabályzatról
VII. rész: Az ellenőrzés, karbantartás és felülvizsgálat általános előírásai

Az OTSZ 248. § (1) bekezdése szerint az üzemeltető köteles az érintett műszaki megoldás ellenőrzéséről és időszakos felülvizsgálatáról, karbantartásáról gondoskodni.

A rendelet egy összetett táblázatot tartalmaz arra vonatkozóan, mely érintett műszaki megoldást milyen időközönként kell üzemeltetői ellenőrzésnek, időszakos felülvizsgálatnak, illetve karbantartásnak alávetni.

A táblázatban az egyes tűzvédelmi megoldásokra vonatkozóan fontos változások lesznek január 22-től, a legtöbb esetben különösen az időszakos felülvizsgálat idejére vonatkozóan.

Fali tűzcsap és vízforrások, valamint nyomásfokozó szivattyú és száraz oltóvízvezeték esetén az időszakos felülvizsgálat ideje 12 hónap, a korábbi 1 hét türelmi idő helyett azonban az új rendelet 1 hónap türelmi időt biztosít.

Ehhez hasonlóan a beépített tűzjelző berendezések esetén a türelmi idő a 6 hónapos felülvizsgálat esetén 1 hétről 2 hétre növekszik, a 12 hónapos felülvizsgálat esetén pedig 1 hétről 1 hónapra.

Beépített tűzoltó berendezéseknél és tűzoltó felvonóknál az időszakos felülvizsgálat ideje 12 hónap, a türelmi idő pedig 1 hétről 1 hónapra növekszik.

Tűz- és hibaátjelző berendezésnél, tűzoltósági kulcsszéfnél, tűzoltósági rádióerősítőnél, illetve evakuációs hangrendszernél a 6 hónapos felülvizsgálat türelmi ideje 1 hétről 2 hétre növekszik.

A biztonsági világítás elnevezésű műszaki megoldást kiegészítették a rendeletben, és ide sorolandók a kívülről vagy belülről megvilágított menekülési jelek, illetve a korábbi előírások szerinti irányfény világítás. Ezek időszakos felülvizsgálatának ideje 12 hónap, és a türelmi idő 1 hétről 1 hónapra nőtt.

A pánikzár, vészkijárati zár, vészkijárat biztosító rendszer, a tűzgátló lezárások, hő- és füst elleni védelem megoldásai (füstelvezető, légpótló szerkezet, füstelszívó, légpótló ventilátor, füstmentesítő ventilátor, füstcsappantyú, zsalu, füstgátló nyílászáró, mobil füstkötény) karbantartási ideje 6 hónap, melynél a türelmi idő 1 hétről 2 hétre növekedett.

Tűzgátló lezárások voltak korábban a tűzgátló nyílászárók, valamint a tűzgátló záróelemek. A rendelet módosítása értelmében a jövőben tűzgátló lezárásnak minősülnek a tűzgátló nyílászárók, valamint a mozgó elemet tartalmazó tűzgátló záróelemek.

Új elemként került be a táblázatba a túlnyomásos füstmentes lépcsőház, túlnyomásos előtér légellátó rendszere. Erre a műszaki megoldásra létesítés esetén van szükség, így a szabályok értelmében a felülvizsgálatnak használatbavétel előtt, illetve a hatékonyságot befolyásoló átalakítást követően kell megtörténnie, és ezt mérési jegyzőkönyvben kell dokumentálni.

A biztonsági tápforrásnak minősülő dízelaggregátor, valamint az ilyennek minősülő akkumulátor, szünetmentes tápegység időszakos felülvizsgálatát a jövőben 6 hónap helyett 12 havonta kell elvégezni, és a türelmi idő 1 hónap rá.

Fontos változást és egyben egy gordiuszi csomó feloldását is jelenti a jogszabályban, hogy az üzemeltető az érintett műszaki megoldás rendkívüli felülvizsgálatáról és a hibák kijavításáról az okot adó körülmény, vagy hiányosság tudomására jutásától számított 15 napon belül kell, hogy gondoskodjon a jövőben. Korábban a jogszabály úgy rendelkezett, hogy a tudomásra jutása után azonnal, illetve egyéb esetben legfeljebb 10 munkanapon belül kell ezekről gondoskodni. Belátható egyrészt, hogy az „azonnal” jogilag nehezen értelmezhető határidő, illetve bizonyos esetekben ez nem is lehetséges a gyakorlatban. Az „egyéb esetek” megállapítása pedig igencsak nehézkes.

Az üzemeltetői ellenőrzés, időszakos felülvizsgálat, karbantartás és javítás eredményét írásban dokumentálni kell. A rendelet módosítása kifejezetten kimondja, hogy azt papír alapon, vagy elektronikusan is lehet írásban dokumentálni, így egyértelműsítve mely dokumentációk fogadhatók el.

Az ellenőrzés, karbantartás és felülvizsgálat általános szabályai egyebekben nem változnak. A jövőben az ellenőrzések, felülvizsgálatok során ugyanúgy figyelembe kell venni az érintett műszaki megoldás gyártójának vonatkozó előírásait, illetve ugyanazokat a szabályokat kell alkalmazni a vizsgálatok, karbantartások során, az üzemeltető kötelezettségei ugyanazok maradnak, mint korábban.

A táblázat megtalálható a „régi és az új Országos Tűzvédelmi Szabályzat használati szabályai egységes szerkezetbe foglalva” című dokumentumunkban, a 18. számú mellékletben.Kérdése van az új OTSZ szabályaival kapcsolatban?
Lépjen velünk kapcsolatba!

Az OTSZ változásai: A régi és új szabályok egységes szerkezetbe foglalva