Az új Országos Tűzvédelmi Szabályzatról
XVII. rész: Fokozottan tűz vagy robbanásveszélyes osztályba tartozó anyagok tárolási előírásai

A fokozottan tűz- vagy robbanásveszélyes osztályba tartozó anyagok tárolásáról szóló szabályok jelentősen változtak az új OTSZ-ben, ami elsősorban annak köszönhető, hogy az anyagok veszélyességi osztályba sorolása megváltozott és a robbanásveszélyes osztály és I-III. tűzveszélyességi osztályok helyett a fokozottan tűz- és robbanásveszélyes anyagok megnevezést használja a rendelet egységesen.

Természetesen ezeken felül pontosításokat és módosításokat is tartalmaz a rendelet 95. fejezete, egy helyen szigorítással, azonban a tárolásról, kezelésről, illetve jelölésről szóló szabályok nem változtak. A jövőben is csak zárt csomagolásban, illetve edényben szabad tárolni, szállítani és forgalomba hozni ilyen anyagokat. Az anyag robbanásra vagy heves égésre való hajlamát szövegesen, vagy piktogrammal kell jelölni továbbra is. A jelölést a gyártó, a csomagoló, kiszerelő, forgalomba hozó, vagy külföldről történő beszerzés esetén a felhasználó szervezet kell, hogy elvégezze. Padlástéren fokozottan tűz- vagy robbanásveszélyes osztályba tartozó anyag nem tárolható. Egyéb szilárd anyag pedig csak olyan módon és mennyiségben, hogy azok a tetőszerkezet, illetve a kémény megközelítését ne akadályozzák, illetve szükség esetén eltávolíthatók legyenek ezek közeléből.

A 191. § (1) bekezdésben, amely a fokozottan tűz- vagy robbanásveszélyes anyagok kiszereléséről és csomagolásáról szól a hatékony szellőzés biztosításának szükségességét folyadékokra pontosítja a rendelet. A (4) bekezdés esetén fontos szigorító módosítás, hogy a fokozottan tűz- vagy robbanásveszélyes anyag nem csak pincében, tetőtérben, de alagsori helyiségben sem tárolható.

A (7) bekezdésben, amely a gázpalackok használatáról és tárolásáról szól lakóépületekben szintén fontos módosítást eszközöltek a jogalkotók. Úgy pontosították a szabályt, hogy többszintes lakóépületben lakóegységenként legfeljebb egy darab, 11,5 kg töltettömegű propán-bután gázpalack használható, vagy tárolható. Azért fontos ez a módosítás, mert a korábbi szabályos csak a tárolható, illetve használható gázpalackok számát határozta meg, a töltettömegét nem. Gázpalackok tárolása továbbra is tilos olyan földszintesnél magasabb épületben, ahol az esetleges gázrobbanás a tartószerkezet összeomlását idézheti elő.Kérdése van az új OTSZ szabályaival kapcsolatban?
Lépjen velünk kapcsolatba!

Az OTSZ változásai: A régi és új szabályok egységes szerkezetbe foglalva