Az új Országos Tűzvédelmi Szabályzatról
XIV. rész: Gépi berendezések és villamos berendezések szabályai

Az OTSZ 101. és 102. fejezete rendelkezik a gépi berendezések, illetve a villamos berendezések különös szabályairól. Bár ezekben a szabályokban jelentős változást nem hozott az OTSZ januári módosítása, mi azért áttekintjük a szabályokat és azok módosításait.

A különböző erő- és munkagépek, valamint a villamos berendezések csak akkor használhatók, illetve helyezhetők el, ha rendeltetésszerű használatuk esetén a környezetre gyújtási veszélyt nem jelentenek.

Robbanásveszélyes zónában csak robbanásbiztos gépeket, eszközöket lehet elhelyezni. A 199. § (3) bekezdése az új tűzveszélyességi osztályoknak megfelelően módosult. Eszerint pinceszinti helyiségben vagy térben, ahol a 0,8-nél nagyobb relatív sűrűségű fokozottan tűz- vagy robbanásveszélyes gáz vagy gőz jelenlétével lehet számolni, csak olyan gép, berendezés vagy eszköz helyezhető el, amely a környezetére tűz és robbanásveszélyt nem jelent.

Amennyiben a gép használatánál a hőfejlődés vagy nyomás emelkedése tüzet vagy robbanást idézhet elő, olyan korlátozó berendezést kell alkalmazni, ami a biztonsági határérték elérésekor megszünteti a gép működését; illetve ha a gépbe jutó idegen anyag tüzet vagy robbanást okozhat, gondoskodni kell a bejutás megakadályozásáról. A forgó, súrlódó alkatrészeknél a felmelegedést meg kell akadályozni, amennyiben ez a berendezésre vagy a környezetére tűzveszélyt jelent.

A (7) bekezdés szintén kismértékben módosult, a tűzveszélyes kifejezést tűz- vagy robbanásveszélyes kifejezésre cserélték benne, illetve gépek helyett készülékekre, gépekre, és berendezésekre vonatkozik a szabály. A bekezdés szerint a tűz- vagy robbanásveszélyes gépeket, készülékeket vagy berendezéseket a biztonságos használatra vonatkozó technológiai és kezelési utasítással kell ellátni.

Villamos berendezések esetén a berendezést a tevékenység befejezte után ki kell kapcsolni, kivéve ha a berendezés folyamatos üzemre lett tervezve. Kikapcsolt állapotnak számít az is, ha az elektronikai, informatikai és hasonló készülékek készenléti állapotban vannak. A villamos berendezéseket használaton kívül helyezésük esetén a villamos tápellátásról le kell választani.

Külön rendelkezik a 102-es fejezet az átmenetileg használaton kívül helyezett menekülési jelekről is. Ezeket átalakítás, felújítás, átépítés esetén, ha a kijárati útvonalak időlegesen vagy tartósan használaton kívül kerülnek, szüneteltetni kell. Ha ezek a jelek kikapcsolt állapotban is hordoznak információt, akkor intézkedni kell arról, hogy ne legyen láthatóak.Kérdése van az új OTSZ szabályaival kapcsolatban?
Lépjen velünk kapcsolatba!

Az OTSZ változásai: A régi és új szabályok egységes szerkezetbe foglalva