Az új Országos Tűzvédelmi Szabályzatról
VI. rész: A használatra vonatkozó általános tűzvédelmi szabályok

Az Országos Tűzvédelmi Szabályzat XVIII. fejezete tartalmazza a használati szabályokat. A bevezető rendelkezésekben a rendelet meghatározza, hogy a fejezet a létesítmények, építmények, gépek, berendezések, eszközök használatára vonatkozó tűzvédelmi rendelkezéseket állapítja meg. Az OTSZ módosítása során a felsorolást kibővítették, a használati szabályokat a szabad terek használatára is alkalmazni kell.

A használatra vonatkozó általános tűzvédelmi szabályok (89. fejezet) határozza meg az általános szabályokat, melyek minden üzemeltetőre, tulajdonosra, bérlőre vonatkoznak használat, illetve tevékenység végzése során.

Néhány bekezdést tartalmában nem, csak a tűzveszélyességi osztályok változása miatt módosítottak, a robbanásveszélyes kifejezést fokozottan tűz- és robbanásveszélyes; a tűzveszélyes kifejezést pedig mérsékelten tűzveszélyes kifejezésre cserélték. Ezek a 177. § (6), (7) bekezdései, a 178. § (1), (2) és (3) bekezdései, valamint a 179. § (5) bekezdése.

A 177. § (1) bekezdése jelentősen módosult. A korábbi szabályozás kissé mereven a Tűzvédelmi Műszaki Megfelelőségi kézikönyvről szólt, illetve a használati, üzemeltetési, működési és telephely engedélyben megállapított követelményeket rendelte alkalmazni. Az új szabályozás sokkal rugalmasabban, tágabban határozza meg az üzemeltetőnek, tulajdonosnak, illetve a bérlőnek a tűzvédelmi feladatait. Az (1) bekezdésbe újdonságként kerültek be az a)-g) pontok, melyek felsorolják ezeket a feladatokat. Ilyen feladatok például használati tűzvédelmi előírások betartása, vagy tűzvédelmi célú dokumentumok naprakészen tartása.

Nagyon fontos változás a (2) bekezdés módosítása, amely kimondja, hogy csak a rendeltetésére vonatkozó tűzvédelmi követelményeknek megfelelően szabad használni az építményt, építményrészt, vagy szabad teret (a korábbi (2) bekezdés mondta ki, hogy a használatbavételi, üzemeltetési, működési- és telephelyengedélyben megállapított rendeltetéshez tartozó tűzvédelmi követelményeknek megfelelően szabad ezeket használni). A „rendeltetésre vonatkozó tűzvédelmi követelmények” sokkal tágabb fogalom, abba beleértendőek a létesítésre és használatra vonatkozó szabályok, és tűzvédelmi dokumentációban meghatározott szabályok is.

Az (5) bekezdés megengedően változott, a jövőben tűztávolságon belül tárolási tevékenység akkor végezhető, ha a tárolt anyag mennyisége, minősége, elhelyezése nem növeli a tűz átterjedésének veszélyét. A korábbi szabályozás szigorúbb volt és semmilyen tárolási tevékenységre nem engedett lehetőséget. Az új szabályozás alapján nem éghető anyagból készült tárgyat (pl. vas) el lehet helyezni tűztávolságon belül, amennyiben az nem növeli a tűz terjedésének veszélyét.

A 179. § (3), (4), (6), valamint (9) bekezdését hatályon kívül helyezték, azonban ezek a szabályok tartalmukban átkerültek részben a 177. § (1) bekezdésének a)-g) pontjai közé, részben pedig a 180. § új bekezdéseibe.

A (7) bekezdés jelentős bővítésen esett át. Korábban ez a bekezdés csupán arról rendelkezett, hogy a tűzoltó vízforrások és falitűzcsapok akadálytalan megközelíthetőségét biztosítani kell. A bővített új szabályba beemelték azt is, hogy hol kell biztosítani a hozzáférhetőséget (építményben, helyiségben és szabad téren), másrészt jelentősen bővült a felsorolás is. Ide tartozik a villamos berendezés kapcsolója, közmű nyitó- és zárószerkezete, tűzjelző kézi jelzésadója, nyomásfokozó szivattyú, valamint a hő- és füstelvezető kezelőszerkezete és nyílásai; illetve a tűzoltó készülékek, tűzoltótechnikai termékek, felszerelések, berendezések is. Fontos továbbá, hogy ezeknek a megközelíthetőségét állandóan biztosítani kell, a szabályt kiegészítették azzal is, hogy azokat eltorlaszolni még átmenetileg sem szabad.

A 180. § szabályai az önműködő csukószerkezetekről, az ajtók zárva tartásáról és nyithatóságáról rendelkeztek korábban. Egyrészről a (2) bekezdést hatályon kívül helyezték, ennek tartalmát a (3)-(5) bekezdésekbe helyezték el, és az új (2) bekezdés arról rendelkezik, hogy a helyiség bejáratánál és a helyiségben jól látható helyen kell elhelyezni a fokozottan tűz- és robbanásveszélyre, valamint a vonatkozó előírásokra figyelmeztető és tiltó rendelkezéseket tartalmazó biztonsági jelzéseket.  

Kérdése van az új OTSZ szabályaival kapcsolatban?
Lépjen velünk kapcsolatba!

Az OTSZ változásai: A régi és új szabályok egységes szerkezetbe foglalva