Az új Országos Tűzvédelmi Szabályzatról
II. rész: Az új OTSZ hatálya

Az új Országos Tűzvédelmi Szabályzat 2020. január 22-én lép hatályba. Ez a gyakorlatban nem csak azt jelenti, hogy létesítés, tervezés, építés, vagy például átalakítás, bővítés, korszerűsítés esetén kell az új rendelkezéseket figyelembe venni január 21-e után, de azt is, hogy a már meglévő Tűzvédelmi Szabályzatokat a rendelet hatályba lépéséig az új OTSZ-nek megfelelően át kell dolgozni a használati szabályok vonatkozásában.

Az 1. és 2. § rendelkezik a rendelet általános és különös tárgyi hatályáról, azaz hogy mely esetekben kell alkalmazni az OTSZ rendelkezéseit. Ezekben a rendelkezésekben nincs változás, az OTSZ-ben előírt tűzvédelmi követelményeket továbbra is széles körben kell alkalmazni.

A 2. §-ban meghatározott speciális esetekben (bányák és atomenergia alkalmazására szolgáló sajátos építmények esetében) minden olyan esetben alkalmazni kell az OTSZ rendelkezéseit, amelyekre a speciális jogszabályok nem térnek ki, például a mélyművelésű bányákban alkalmazott beépített tűzoltó berendezések esetén.

Az egyetlen változás egy új rendelkezés beiktatása, a 2. § (5) bekezdése, amely a tömegtartózkodásra szolgáló helyiségekre előírt követelmények alkalmazását pontosítja, amikor kimondja, hogy azokat akkor kell érvényesíteni, ha a helyiség rendeltetésszerű használata összefüggő tömeg tartózkodásával jár.

Ezt kiegészítendő a rendelet értelmező rendelkezései közé bekerült az összefüggő tömeggel járó tömegtartózkodás fogalma. A 4.§ 206. pontja szerint a személyek 300 főt meghaladó létszámú csoportját kell ez alatt érteni, ideértve a nézőteret is, melyen belül a fajlagos létszámsűrűség meghaladja a szabad téren a 0,5 fő / m2-t, épületen, valamint épület helyiségében pedig az 1 fő / m2-t. Ez a gyakorlatban például azt jelenti, hogy egy teltházas koncert előtti főpróbán, ahol egyszerre mindössze néhány ember tartózkodik, ezeket a követelményeket nem kell alkalmazni.Kérdése van az új OTSZ szabályaival kapcsolatban?
Lépjen velünk kapcsolatba!

Az OTSZ változásai: A régi és új szabályok egységes szerkezetbe foglalva