Az új Országos Tűzvédelmi Szabályzatról
XIII. rész: Szabadtéri rendezvények és kiemelt szabadtéri zenés, táncos rendezvények

A szabadtéri rendezvények és a kiemelt szabadtéri zenés, táncos rendezvények szabályai (207.§- 218.§) az Országos Tűzvédelmi Szabályzat januári módosításában nem változtak. Mégis fontosnak tartjuk ezeket a szabályokat, ezért röviden áttekintjük, hogy miről is van szó az OTSZ 106. és 107. fejezetében.

Szabadtéri rendezvények esetén az OTSZ speciális szabályokat állapít meg a rendezvény helyszínén a megfelelő tűzbiztonsági követelmények teljesítése érdekében, hiszen szabadtéren mások a helyszín körülményei, mint egy zárt térben, épületben.

A szabadtéri rendezvényeken a gyors és biztonságos menekülés, illetve menekítés érdekében menekülési lehetőséget kell biztosítani. A menekülési irányt megfelelő menekülési biztonsági jelekkel kell jelölni, melyekből legalább egyet a terület bármely pontjáról, annak teljes időtartama alatt felismerhetően látnia kell a résztvevőknek. Napnyugta után a közlekedési útvonalak megfelelő megvilágítását is biztosítani kell.

A rendezvény minden pontjáról kiüríthető kell legyen olyan módon, hogy egy adott pontból 40 méteres körzetben 4 perc alatt maradéktalanul el kell, hogy tudják hagyni a helyszínt az ott tartózkodók.

Menekülésre nem vehető figyelembe a 25%-nál meredekebb lejtő vagy emelkedő és az olyan terület, ahol a gyalogos közlekedés korlátozott. A menekülésre figyelembe vett útvonal szabad szélessége legalább 2,5 méter kell hogy legyen, és ezen az útvonalon a nyílt lánggal való megvilágítás (pl. fáklyákkal) nem alkalmazható.

A rendezvény alatt a hely jellegzetességeihez igazodó számú, de legalább minden megkezdett 200 fő résztvevőre 1 fő biztonsági személyzetet kell biztosítani. Ha a rendezvényen jellemzően menekülésükben korlátozott személyek vesznek részt, akkor minden megkezdett 100 főre kell 1 fő biztonsági személyzetet biztosítani.

Ha a rendezvényen legalább 2 méter képátlóval rendelkező kivetítőt használnak, akkor ezen kötelező a rendezvény területének menekülésre figyelembe vett útvonalait, biztonsági tájékoztató pontjait bemutatni legalább a rendezvény elején, a szünetekben és a végén. Ha ilyen kivetítőt nem használnak, akkor hangosító rendszeren, vagy a villamos hálózattól független hangosító eszközön keresztül kell ugyanezt a tájékoztatást megtenni. Fontos az is, hogy minden megkezdett 3000 m2 területre legalább 1 db villamos hálózattól független hangosító eszközt kell készenlétben tartani.

A rendezvény megközelítésére és annak területén a tűzvédelmi hatósággal egyeztetett, a tűzolgó gépjárművek közlekedésére alkalmas utat is biztosítani kell.

Külön rendelkezik az OTSZ a szabadtéri rendezvényeken a tűzoltó készülékek számáról és oltásteljesítményéről is, külön a színpad, az öltözők, raktárak és a vendéglátó és kereskedelmi egységek esetén is, eltérően az általános szabályokban meghatározott darabszámtól és oltásteljesítménytől. Ezen felül arról is rendelkezik, hogy a színpad alatt tárolni, raktározni tilos.

Ülőhelyekkel tervezett nézőtéren csak a padlóhoz, vagy a talajhoz, vagy egy-egy soron belül egymáshoz rögzített ülőhelyekkel alakítható ki a rendezvény. Ennek kialakításáról is részletesen rendelkezik az OTSZ, meghatározza, hogy maximum hány méter lehet a széksorok között haladva, lépcsőn, lépcsőzetes lelátón felfelé, illetve lefelé, stb.

Felvonulás, vagy verseny jellegű szabadtéri rendezvények esetén a szabadtéri rendezvényekre vonatkozó szabályokat csak a gyülekezési pontok esetén kell alkalmazni.

A rendezvényre vonatkozó tűzvédelmi előírásokat a szervező köteles írásban is rögzíteni és a rendezvény kezdete előtt 10 nappal azt tájékoztatás céljából megküldeni az illetékes első fokú tűzvédelmi hatóságnak. A rendezvény szervezőjének szintén gondoskodnia kell a tűzvédelmi oktatásról, melyet dokumentálnia kell, és a rendezvény teljes időtartama alatt a helyszínen tartani. Ezeket az előírásokat, dokumentációkat egy évig meg kell őrizni a rendezvény lebonyolítása után.

A kiemelt szabadtéri zenés, táncos rendezvények esetére a jogszabály néhány külön speciális szabályt is megállapít. Kiemelt szabadtéri zenét, táncos rendezvénynek számít a 10 ezer főt, vagy a 20 ezer m2-nél nagyobb területet meghaladó, épületen kívüli területen megtartott rendezvény.

Az ilyen kiemelt rendezvények esetén a tűzvédelmi előírásokat, biztonsági intézkedéseket tartalmazó dokumentációt a rendezvény megjelenítésére szolgáló honlapon is közzé kell tenni, elektronikusan letölthető formában.

Szintén speciális szabály, hogy a menekülés biztonságát szolgáló villamos táplálású berendezések tartalék energiaellátását a rendezvény területének kiürítéséhez szükséges ideig, de legalább 30 percig biztosítani kell. A rendezvény műsorszámaival érintett területen legalább 2 méter képátlóval rendelkező kivetítőket kell alkalmazni, a résztvevők biztonsági tájékoztatása céljából. Ezen felül léptékes alaprajzokat is el kell helyezni a rendezvény különböző, meghatározott pontjain, melyeken a menekülésre szolgáló utakat fel kell tüntetni.

Az ilyen rendezvényeken a szervezőknek irányítási pontot is létre kell hozni, ahol legalább a rendezvény szervezője, a biztonsági vezetője, a tűzvédelmi felelőse és esetleges káreset során a rendőrség, tűzoltóság és a mentők, valamint a katasztrófavédelem intézkedésre jogosult képviselői irányítói feladatot végeznek. Ezen az irányítási ponton is megfelelő tűzoltó készüléket szükséges elhelyezni, valamint a tűzvédelmi előírásokat, biztonsági intézkedéseket tartalmazó dokumentáció egy példányát is el kell itt helyezni.

A rendezvény időtartama alatt a szervezőnek biztosítania kell megfelelő mennyiségű oltóvizet, illetve annak kivehetőségét is. Ennek mennyiségét, helyét és követelményeit az adott rendezvényre vonatkozóan egyedileg határozza meg az elsőfokú tűzvédelmi hatóság.  Kérdése van az új OTSZ szabályaival kapcsolatban?
Lépjen velünk kapcsolatba!

Az OTSZ változásai: A régi és új szabályok egységes szerkezetbe foglalva