Az új Országos Tűzvédelmi Szabályzatról
XI. rész: Tűzoltó készülékek ellenőrzése és karbantartása

A tűzoltó készülékek ellenőrzésének és karbantartásának szabályai rendkívül fontosak, minden olyan telephelyen ahol tűzoltó készüléket kell elhelyezni, gondoskodni kell azok megfelelő időközönkénti ellenőrzéséről és karbantartásáról is.

A tűzoltó készülékeket a készenlétben tartó vagy annak képviselője negyedévente köteles ellenőrizni. A 264. § (1) bekezdés a)-tól k) pontja leírja, miket kell megvizsgálni minden esetben a tűzoltó készüléken. Minden esetben vizsgálni kell, hogy a tűzoltó készülék a megfelelő helyen van-e, rögzítése biztonságos, látható, magyar nyelvű használati utasítása a készülékkel szemben állva olvasható. Használata nem ütközhet akadályba, valamennyi nyomásmérő vagy jelző műszer jelzése a működési zónában kell, hogy legyen. Figyelni kell, hogy hiánytalan szerelvényekkel ellátott-e, plombája, zárópecsétje, illetve a karbantartást igazoló címkéje, a karbantartó szervezet OKF azonosító jele sértetlen-e, karbantartása esedékes-e, a készenléti helyet jelölő biztonsági jel látható, felismerhető-e, illetve hogy állapota kifogástalan, üzemszerű-e.

A készenlétben tartó felelőssége továbbá az is, hogy a rendelet 18-as mellékletében meghatározott időközönkénti karbantartásról gondoskodjon, illetve a részben vagy teljesen kiürült tűzoltó készüléket újratöltesse. Ezekben a szabályokban, valamint a 18-as melléklet táblázatában megjelölt karbantartási időközökben nem történt változás.

A ciklusidők számítását egyszerűsítették. Az új (6) bekezdés úgy rendelkezik, hogy az első alap-, közép- és teljes körű karbantartás időpontját a gyártási időponttól kell számítani, további karbantartások esetén pedig a legutolsó karbantartás időpontját kell figyelembe venni.

A készenlétben tartó az ellenőrzésekről, valamint a karbantartásokról tűzvédelmi naplót vezet, ami tartalmazza a létesítmény nevét és címét, a tűzoltó készülék típusjelét, valamint a készülék egyértelmű azonosítás készenléti hely és a készülék gyártási száma vagy tételszáma megadásával. Ez a szabály szigorodott a korábbihoz képest, mivel korábban elegendő volt vagy a készenléti hely, vagy pedig a gyártási szám megadása. Kiegészült a szabály a mai kor követelményeinek megfelelően az elektronikusan vezetett naplóval, ilyen esetben a tűzoltó készülék karbantartását végző személy egyértelmű azonosítását kell lehetővé tenni.

Nem változott a tűzoltó készülékek maximális élettartamára vonatkozó szabály sem, ami általános szabály szerint 20 év.Kérdése van az új OTSZ szabályaival kapcsolatban?
Lépjen velünk kapcsolatba!

Az OTSZ változásai: A régi és új szabályok egységes szerkezetbe foglalva